ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: +30 2152157007

GR

Καλωσήλθατε στo MOSTY!

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας. Το https://mosty.com/ είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής «ηλεκτρονικό κατάστημα»), που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «mosty.com» και τον διακριτικό τίτλο «mosty.com» που εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Αγίου Τρύφωνος 43Α, ΤΚ 145 62 και εκπροσωπείται νόμιμα, αριθμός ΓΕΜΗ:140940401000, ΑΦΜ 996807109 της ΔΟΥ Αττικής, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού καταστήματος: +30 2152157007 (στο εξής η «Εταιρεία»).

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας

Σας συνιστούμε να φυλάξετε ένα αντίγραφο των Ο & Π για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε την ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω του ιστότοπου του MOSTY.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και συγκεκριμένα, αλλά όχι αποκλειστικά, τα κείμενα, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι ιδιοκτησία της MOSTY και χρησιμοποιούνται με την άδεια των ιδιοκτητών τους και κατά συνέπεια προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και από την εθνική πνευματική ιδιοκτησία και άλλους νόμους, διατάξεις και διεθνείς συνθήκες.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Χρήση του www.mosty.com

Επιτρέπεται να κατεβάσετε, να προβάλετε ή να εκτυπώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας αποκλειστικά για δική σας προσωπική χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής και μετάδοσης εν όλω ή εν μέρει, απαγορεύεται ρητά.

To  MOSTY ούτε εγγυάται ούτε εννοεί ότι η χρήση από εσάς οιουδήποτε περιεχομένου εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της δεν θα παραβιάσει δικαιώματα τρίτων.

 

Σύνδεσμοι και αναφορές

Η ιστοσελίδα MOSTY.COM ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) ή αναφορές σε ιστότοπους τρίτων μερών εκτός του www.mosty.com. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί ιστοσελίδων τρίτων και δεν αποδεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Η προβολή οιουδήποτε υπερσυνδέσμου και η αναφορά σε οιανδήποτε ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχεται μόνο για την εξυπηρέτησή σας και δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του τρίτου μέρους.

Η χρήση από εσάς ενός εξωτερικού ιστότοπου ενδέχεται να διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του τρίτου μέρους.

 

Αλλαγές πληροφοριών

To  MOSTY έχει συντάξει το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προσεκτικά και σύμφωνα με την τρέχουσα ενημέρωση.

Σε περίπτωση που κάποιες από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο www.mosty.com περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ή διορθώσεις σε τέτοιο περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη να το πράξουμε.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο, διαχωρισμός ευθύνης 

Οποιεσδήποτε τυχόν νομικές διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με μια σύμβαση αγοράς διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο, με εξαίρεση τη Σύμβαση Πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών καθίστανται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Εάν κάποια διάταξη είναι άκυρη, αυτό δεν θίγει το κύρος των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ODR), στην διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr.

 

Ερωτήσεις και παράπονα

Για περαιτέρω ερώτηση σχετικά με την παραγγελία σας ή γενικά παράπονα, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της MOSTY:

Email: [email protected]

Τηλέφωνο:  +30 2152157007