Thank you for shopping at Mosty. com 

We want to make sure that you are completely satisfied with your purchase.

If your purchase was not quite what you’re looking for just send your order for a refund and purchase a new item separately.

Returns & Exchanges Policy 

 • You have 14 calendar days to return an item for a refund. We recommend you ensure the parcel arrives back to us in time.
 • To be eligible for a return, your item must be unused and in its original packaging that you received it including all tags and warranties 
 • Shoes and other accessories must be returned with their original boxes, which must not be damaged or used as the external parcel for the shipment. 
 • Returns/replacements from countries outside the EU are not possible.

Beauty and Cosmetics

Skincare, cosmetics must be returned unused, unopened, and in their original packaging otherwise, we will not accept them. Cosmetics like fragrance, nail polish and aerosols are final sale and cannot be returned due to transport restrictions.

Lingerie & Swimwear

without removing the protective adhesive strip.

 • Special Orders (Customized, Personalized and Monogrammed items) cannot be returned.

Size or Color Exchange

Items can be exchanged only when a different size or a different colour of the same Item (same Reference Code) is available. The new item will be eligible for return through the same return procedure. To activate your exchange option contact our Customer Care team immediately.

 • The exchange shipment is FREE when shipped using the courier provided by MOSTY.COM. If the return package is shipped using a different courier than the one provided specifically for each order, all consequent costs will be the Client’s responsibility.
 • We can only accept exchanges from the country to which an order was originally made. Otherwise, import and shipping fees will be charged at your own expense.

Return a damaged or Defective Item

 • If you receive a damaged or defective item, contact our Customer Service within 48 hours from delivery. MOSTY will make every reasonable effort to replace the item in a timely manner.
 • In case you notice an extensive damage to the carton, refuse the order and contact our Customer Care team immediately. 

Repeated Returns

We offer a flexible returns policy but we monitor the number of returns made by our customers. Continued returns may, at our discretion, lead to the closure of your MOSTY account or future orders being refused.

Late Returns: 

 • Returns outside of the 14 days period may be accepted at the discretion of Mosty
 • All items properly returned under this policy are eligible for a refund or exchange.
 • Please have your order number available every time you contact Customer Care
 • Make sure you have read our Returns and Refund policy prior your purchase
 • Follow the return instructions 
 • We prefer that items are returned to us via our own service so that they are protected and insured. If Otherwise decide to use any other secure means we may not accept liability.

Returns 

Returns and exchanges are only available for EU countries.

Just follow the steps:

 • Please let us know you are returning an item, by e-mail or phone.
 • Sign in to your Account 
 • Go to My Orders  (Your account will only display orders eligible for returns).
 • Select the orders or the items you wish to return/exchange, choose the reason for return and finally submit your return request form. 
 • Check the box that you agree with our Return and Exchange Policy
 • We will provide you via e-mail a Return Number and Instructions.
 • Follow the return instructions and ship the item back to us.
 • Returns/replacements from countries outside the EU are not possible.

Book your Collection 

 •  For FAN Courier : Book your collection by phone: call FAN on 021 9336
 •  For  DHL : call  021 222 1 777.  You will be asked for your account number – this is printed on the return’s labels. 

Or 

online: visit DHL website. You will need to enter your waybill number – this is printed on the return labels below the first barcode. 

Prepare your package for return. 

 • Place the item in the original packaging and seal it securely
 • Attach the return label (shipping waybill) 
 • Keep the Courier receipt until the parcel arrives back to us
 • Please have your order number available every time you contact our Customer Care team.
 • Make sure you have read our Returns and Refund policy prior your purchase

Refunds

 • Refunds are only available for EU countries.
 • Once we receive your item, we will inspect it and notify you that we have received your returned item.
 • Soon after we will notify you of the status of your refund after inspecting the item.
 • If your return is approved, we will initiate a refund. You will receive the full purchase price (shipping excluded) to your credit card or through your original method of payment
 • You will receive the credit within a certain amount of days, (typically, within 8-10 business days from the day depending on your card issuer's policies.
 • You can check the status of your return within the My Orders History 

For any issue not explicitly mentioned, the European normative for long-distance commerce prevails.

Contact Us

If  we can be of further assistance on how to return your item to us, contact us at customercare@mosty.com

Returul și Rambursul

Vă mulțumim pentru ați făcut cumpărături de pe Mosty. com 

Vrem să ne asigurăm că sunteți complet mulțumit de achiziție.

În cazul în care ce ați cumpărat și nu a fost chiar ceea ce ați căutat, atunci puteți să cereți rambursarea și să vă cumpărați un nou produs separat.

Politica de returnare și de schimbare

 • Aveți la dispoziție 14 zile calendaristice ca să returnați un produs pentru rambursarea sumei plătite. Vă recomandăm să vă asigurați că coletul să ajungă înapoi la noi în timp util.
 • Pentru a fi eligibil de retur, produsul dumneavoastră trebuie să fie nefolosit și să fie în ambalajul original în care l-ați primit și să aibă toate etichetele și garanțiile.
 • Încălțămintea și alte accesorii trebuie returnate în cutiile lor originale, care nu trebuie deteriorate sau folosite ca ambalaj pentru livrarea coletului.

Produsele de frumusețe și cosmeticele

Produsele pentru îngrijirea pielii, cosmeticele trebuie returnate, nefolosite, nedeschise și în ambalajul lor original, altfel nu le vom accepta. Cosmeticele cum ar fi parfumurile, ojele și aerosolii se consideră vânzare finală și nu pot fi returnate datorită restricțiilor de transport.

Lenjeria și costumele de baie

fără îndepărtarea benzii adezive de protecție.

 • Comenzile speciale  (Personalizate și produsele cu monogramă) nu pot fi returnate.
 • Schimbarea culorii sau mărimii

Produsele pot fi schimbate doar dacă este disponibilă o altă mărime sau o culoare diferită pentru același produs ( același cod de referință). Acest produs nou va fi eligibil pentru a fi returnat prin aceeași procedură de retur. Pentru a activa opțiunea de schimbare, vă rugăm să contactați imediat echipa de Asistență Clienți.

 • Expedierea returului este gratuită atunci când este expediată cu ajutorul curierului furnizat de MOSTY.COM

În cazul în care pachetul de retur este expediat folosind un alt curier decât cel furnizat special pentru fiecare comandă, toate costurile aferente vor fi responsabilitatea clientului.

 • Nu putem accepta decât retururile  din țara din care s-a făcut inițial comanda. În caz contrar, taxele de import și de transport vor fi făcute pe propria cheltuiala.

Returnarea unui element deteriorat sau defect

 • Dacă primiți un element deteriorat sau defect, contactați Serviciul nostru pentru clienți în termen de 48 de ore de la livrare. MOSTY va face toate eforturile rezonabile pentru a înlocui elementul în timp util.
 • În cazul în care observați o deteriorare mare a cutiei, refuzați comanda și contactați imediat echipa de Asistenta Clienți. 

Retururi repetate

Oferim o politică de retur flexibilă, dar monitorizăm numărul de retururi făcute de clienții noștri. Retururile repetate pot, la discreția noastră, să conducă la închiderea contului dvs. MOSTY sau ca viitoarele comenzi să fie refuzate.

Retururi întârziate

Retururile în afara perioadei de 14 zile pot fi acceptate la discreția MOSTY

 • Toate elementele returnate corect în cadrul acestei politici sunt eligibile pentru o rambursare sau pentru schimbare
 • Vă rugăm să aveți numărul de comandă la îndemână de fiecare dată când contactați Asistența Clienți
 • Asigurați-vă că ați citit Politica de retur și ramburs înainte de achiziție
 • Urmați instrucțiunile de retur
 • Preferăm ca produsele să fie returnate prin intermediul serviciului nostru, astfel încât acestea să fie protejate și asigurate. Dacă altfel se decide să se utilizeze orice alte mijloace sigure, nu putem accepta să fim răspunzători pentru produse.

Retururile

Returnarea unui produs este gratuită și ușoară!

Doar urmați pașii de mai jos:

 • Conectați-vă în contul dvs. 
 • Accesați Comenzile mele (contul dvs. va afișa numai comenzile eligibile pentru retur).
 • Selectați comenzile sau articolele pe care doriți să le returnați/schimbați, alegeți motivul returnării și, în final, trimiteți formularul de solicitare a returului. 
 • Bifați caseta cu care sunteți de acord cu politica noastră de Returnare și schimbare
 • Vă vom oferi prin e-mail un număr de retur și instrucțiunile.
 • Urmați instrucțiunile de retur și expediați produsul înapoi la noi.

Rezervați ridicarea coletului 

 • Prin FAN Courier : Rezervați ridicarea coletului  prin telefon:  sunați la FAN la 021  9336
 • Prin  DHL : Sunați la DHL la 021 222 1 777.  Vi se va solicita numărul de cont – acest lucru este imprimat pe etichetele de retur. 

Sau online: vizitați site-ul web DHL. Va trebui să introduceți numărul de referința al scrisorii de transport -acest lucru este imprimat pe etichetele de retur de mai jos primul cod de bare. (Foto) 

Pregătirea pachetului pentru retur. 

 • Așezați produsul în ambalajul original și sigilați-l în siguranță
 • Atașați eticheta de retur (scrisoare de expediere) 
 • Păstrați chitanța de trimitere prin curier până când coletul ajunge înapoi la noi
 • Vă rugăm să aveți numărul de comandă disponibil de fiecare dată când contactați echipa noastră de Asistenta Clienți.
 • Asigurați-vă că ați citit Politica de ramburs și retur înainte de achiziție

Contactați-ne

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară cu privire la modul de retur, contactați-ne la adresa de e-mail customercare@mosty.com

Rambursarea

 • După ce primim articolul dumneavoastră, îl vom inspecta și vă vom notifica că am primit produsul.
 • La scurt timp după, vă vom notifica cu privire la starea rambursării, după inspectarea produsului.
 • Dacă returnarea este aprobată, vom iniția o rambursare. Veți primi prețul complet de achiziție (costul expedierii este exclus) pe cardul de credit sau prin metoda originală de plată.
 • Veți primi banii într-o anumită perioadă de zile, (de obicei, în termen de 7-10 zile lucrătoare, în funcție de politicile emitentului cardului dumneavoastră.
 • Puteți verifica starea returnării în istoricul Comenzilor mele 

Pentru orice problemă nemenționată în mod explicit, Normativa Europeană pentru comerțul pe distanțe lungi prevalează.

Contactați-ne

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară cu privire la modul de retur, contactați-ne la adresa de e-mail customercare@mosty.com