(For the same text in Romanian, click here)

SHIPPING

MOSTY.COM ships worldwide using DHL Express and Fan courier depending on the final destination. 

All shipments destined for countries inside and outside the European Union, are accompanied by an invoice declaring the value of the merchandise.

ORDER PROCESSING

Orders are usually processed and shipped out within 48  hours from receipt. Order processing begins at the time you receive your order confirmation email . During sales or special promotions, processing times may be longer.

When your order has shipped, you will receive a Shipping Notification email from us containing your order number and the  tracking number of your shipment. With this number, you can access the tracking page of our shipping partner to monitor the progress of your package as it is in transit to you. 

Once an order has shipped, it MUST be accepted upon delivery. All fees incurred by any order refused upon delivery will be the responsibility of the client--including but not limited to: the cost of re-entry, customs fees and duties (for shipments outside the EU). Said fees will be deducted from any refund or store credit due the client.

PRE-ORDERED ITEMS:

Pre-Ordered items will be shipped as soon as they are received in our warehouse. The full price will be deducted the same day in which the order is placed, despite the postponed shipment date.

PRODUCT AVAILABILITY ISSUES

Some items require more time to ship out than described above so please check the shipping status of each product (in the product information page) if quick delivery is a critical aspect when placing your order.

DIFFERENT SHIPPING STATUS ITEMS

In case your shopping bag includes items with different shipping statuses additional shipping charges will apply in case of multiple shipments

DELIVERY ESTIMATE

For a delivery estimate, simply click on the "Shipping & Deliveries " button located in each Product Information page.

Please note, 

  • Couriers do not make deliveries or pick-ups on Sundays and  ROMANIAN holidays.
  • If the package is not successfully delivered to the Client’s address due to a lack of cooperation from the Client (wrong telephone number, wrong address, absent at address, non-compliance with import regulations) as per the MOSTY.COM commercial agreement, the package may risk being sent back to Romania at the Client’s expense including any import fees that may be assessed upon re-entry to Romania. These fees will be deducted from any eventual reimbursement.
  • MOSTY.COM cannot be held responsible for delays in shipments caused by weather conditions, international customs issues or any other circumstances beyond the control of MOSTY.COM

Packaging Options

At check out you can choose between our Gift or Basic option 

Gift Packaging: 

Basic Packaging:  

Inquiries, complaints

For any inquiries about your order or complaints, please contact our Customer Care Team at customercare@mosty.com

TRANSPORTUL

MOSTY.COM expediază în întreaga lume folosind DHL Express și Fan Courier în funcție de destinația finală. Toate expedierile destinate țărilor din interiorul și din afara Uniunii Europene sunt însoțite de o factură care declara valoarea mărfii.

PROCESAREA COMENZII

Comenzile sunt de obicei prelucrate și expediate în termen de 48 de ore de la primire. Procesarea comenzii începe în momentul în care primiți e-mailul de confirmare a comenzii. În timpul vânzărilor sau promoțiilor speciale, timpul de procesare poate fi mai lung.

Când comanda dumneavoastră a fost expediată, veți primi un e-mail de notificare de expediere de la noi care conține numărul comenzii și numărul de urmărire al expedierii. Cu acest număr, puteți accesa pagina de urmărire a partenerul nostru de transport pentru a monitoriza progresul pachetului dumneavoastră, deoarece se află tranzit pentru dumneavoastră. 

Odată ce comanda a fost expediată, trebuie acceptată la livrare. Toate taxele suportate de orice comandă refuzată la livrare vor fi responsabilitatea clientului--inclusiv, dar fără a se limita la: costul reintrării, taxelor vamale și taxelor (pentru expedierile din afara UE). Taxele menționate vor fi deduse din orice restituire sau credit de depozit datorat clientului.

PRODUSELE PRE-COMANDATE:

Articolele pre-comandate vor fi livrate imediat ce ajung în depozitul nostru. Prețul integral va fi dedus în aceeași zi în care este plasată comanda, în ciuda datei de livrare amânată.

PROBLEME LEGATE DE DISPONIBILITATEA PRODUSULUI

Unele produse necesită mai mult timp pentru expediere decât cele descrise mai sus, astfel încât vă rugăm să verificați starea de livrare a fiecărui produs (în pagina de informații despre produs), dacă livrarea rapidă este un aspect critic atunci când plasarea comenzii.

DIFERITE STATUS-URI DE LIVRARE A PRODUSELOR 

În cazul în care coșul de cumpărături include articole cu diferite statusuri de expediere, la care se vor aplica taxe suplimentare de expediere în cazul expedierilor multiple

ESTIMAREA LIVRĂRII

Pentru estimarea livrării, pur și simplu dați click pe butonul Transport și Livrare ce se află pe pagina de Informații despre produs.

Vă rugăm să rețineți,

  • curierii nu fac livrări sau ridicare colete în zilele de duminică și în zilele de sărbătoare românești.
  • În cazul în care pachetul nu este livrat cu succes la adresa clientului din cauza lipsei de cooperare din partea clientului (număr de telefon greșit, adresă greșită, absent la adresa, nerespectarea regulamentelor de import) în conformitate cu acordul comercial MOSTY.COM, pachetul poate risca să fie trimis înapoi în România pe cheltuiala clientului, incluzând orice taxe de import care pot fi evaluate la reintrarea în România. Aceste taxe vor fi deduse din orice eventuală rambursare.
  • MOSTY.COM nu poate fi tras la răspundere pentru întârzierile în expedierile cauzate de condițiile meteorologice, de chestiunile vamale internaționale sau de orice alte circumstanțe care depășesc controlul MOSTY.COM

Opțiunile de ambalare

La terminarea comenzii puteți alege între opțiunea de bază sau opțiunea cadou

  • Ambalaj tip cadou
  • Ambalaj standard

Cereri, reclamații

Pentru orice întrebări cu privire la comanda sau reclamații, vă rugăm să contactați echipa noastră de Asistenta Clienți la customercare@mosty.com