Καλωσήλθατε στη MOSTY! 

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας ή υποβάλλοντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ("Ο & Π") και τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Ο & Π πριν υποβάλλετε παραγγελίες στο www.mosty.com.

Σας συνιστούμε να φυλάξετε ένα αντίγραφο των Ο & Π για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε την ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω του ιστότοπου της MOSTY.

MOSTY είναι η εμπορική επωνυμία της Vavaloo Trading SRL, μιας εταιρείας εγκατεστημένης και οργανωμένης σύμφωνα με τους νόμους της Ρουμανίας, με έδρα το Βουκουρέστι, οδός Buzesti 50-52, αίθουσα αριθ. 15, γραφείο 1, 2ος όροφος, Εμπορικό Μητρώο με αρ. J40 / 8046/2018, με φορολογικό κωδικό 39459468.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και συγκεκριμένα, αλλά όχι αποκλειστικά, τα κείμενα, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι ιδιοκτησία της MOSTY και χρησιμοποιούνται με την άδεια των ιδιοκτητών τους και κατά συνέπεια προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και από την εθνική πνευματική ιδιοκτησία και άλλους νόμους, διατάξεις και διεθνείς συνθήκες.

Χρήση του www.mosty.com

Επιτρέπεται να κατεβάσετε, να προβάλετε ή να εκτυπώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας αποκλειστικά για δική σας προσωπική χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής και μετάδοσης εν όλω ή εν μέρει, απαγορεύεται ρητά.

Η MOSTY ούτε εγγυάται ούτε εννοεί ότι η χρήση από εσάς οιουδήποτε περιεχομένου εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της δεν θα παραβιάσει δικαιώματα τρίτων.

Σύνδεσμοι και αναφορές

Η ιστοσελίδα MOSTY.COM ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) ή αναφορές σε ιστότοπους τρίτων μερών εκτός του www.mosty.com. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί ιστοσελίδων τρίτων και δεν αποδεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Η προβολή οιουδήποτε υπερσυνδέσμου και η αναφορά σε οιανδήποτε ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχεται μόνο για την εξυπηρέτησή σας και δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του τρίτου μέρους.

Η χρήση από εσάς ενός εξωτερικού ιστότοπου ενδέχεται να διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του τρίτου μέρους.

Αλλαγές πληροφοριών

Η MOSTY έχει συντάξει το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προσεκτικά και σύμφωνα με την τρέχουσα ενημέρωση.

Σε περίπτωση που κάποιες από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο www.mosty.com περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ή διορθώσεις σε τέτοιο περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη να το πράξουμε.

Εφαρμοστέο δίκαιο, διαχωρισμός ευθύνης 

Οιεσδήποτε τυχόν νομικές διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με μια σύμβαση αγοράς διέπονται αποκλειστικά από το ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ νόμο, με εξαίρεση τη Σύμβαση Πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Εάν κάποια διάταξη είναι άκυρη, αυτό δεν θίγει το κύρος των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ODR), στην διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr.

Δεν είμαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε οιανδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον του συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

http://www.anpc.ro/  

Ερωτήσεις και παράπονα

Για περαιτέρω ερώτηση σχετικά με την παραγγελία σας ή γενικά παράπονα, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της MOSTY:

Email: customercare@mosty.com

Τηλέφωνο: +40 799777885